Adres:

Het Tekenatelier
Tjariet 58
9746 PE Groningen
+31 6 45 40 87 93
j.hemstra@hettekenatelier.nl

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Het Tekenatelier houdt zich aan het protocol van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling dat is opgesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Dit protocol bestaat uit 5 stappen: ik breng de signalen in kaart, ik overleg met collega’s en raadpleeg Veilig Thuis, ik voer een gesprek met de cliënt, ik weeg het geweld of de kindermishandeling. Bij twijfel raadpleeg ik Veilig Thuis en ik besluit of ik hulp organiseer of een melding maak.

Meer informatie hierover is te vinden op www.meldcode.nl

Fotografie: Geert Job Sevink | Realisatie: rogierlankhorst.com | Ontwerp: Studio Frank & Lisa