Adres:

Het Tekenatelier
Tjariet 58
9746 PE Groningen
050 - 318 75 40
j.hemstra@hettekenatelier.nl

Creatieve workshops voor zorgverleners

Het Tekenatelier in Groningen biedt verschillende creatieve workshops voor zorgverleners aan die heel geschikt zijn als bij- en nascholingsactiviteit.

Workshop 1 en 2 behandelen de beeldtaal van kindertekeningen. Wanneer je met kinderen en jongeren werkt is een kindertekening een aanvullend diagnostisch hulpmiddel. Maar hoe lees je een kindertekening? Wat wil een kind met de beelden uitdrukken?

Workshop 3 focust op de specifieke beeldtaal van kinderen met ASS (Autisme Spectrum Stoornis). Welke elementen vallen op in de beeldtaal van kinderen met ASS? Hoe kun je via tekenopdrachten communiceren met een kind met ASS?

In workshop 4 onderzoek je als zorgverlener je eigen beeldtaal. Wat zijn je kwaliteiten? Wat zijn je blinde vlekken? Hoe kijk je tegen de toekomst aan? Je tekent zelf en maakt een analyse van je beeldtaal. Je ontdekt meer over jezelf en investeert zo in professionaliteit. Ervaring met tekenen is niet nodig.

Een workshop duurt 2 uur. Kosten: € 75,00 per uur inclusief materialen.

Workshop 1

Ontwikkelingsstadia in de tekentaal. Van krabbelfase tot graffiti

Waarom tekenen kinderen? Wat willen ze met een tekening uitdrukken en zichtbaar maken? Wat houdt het kind bezig? Wat speelt er op sociaal-emotioneel gebied? Hoever is het kind in zijn of haar ontwikkeling? Wat heeft het kind nodig? Ervaar en ontdek.

Workshop 2

Wat onthullen kindertekeningen?

Een tekening is een non-verbaal gesprek op papier: een spiegel die een belevingswereld zichtbaar maakt. Wat vertelt het kind over zichzelf via de tekening? Via de kleuren, het materiaal en de symbolen? Wat drukt het kind hiermee uit? Teken zelf en verwonder je.creatieve workshops groningen

Workshop 3

Beeldtaal van kinderen met ASS (Autisme Spectrum Stoornis)

Geen kind is gelijk, geen kind met ASS is gelijk. Toch zijn er opvallende elementen in de beeldtaal van kinderen met autisme: een achterstand op emotioneel gebied en beperkingen op het gebied van communicatie en samenwerking. Kinderen met ASS hebben vaak extra structuur en veiligheid nodig. Welke materialen en middelen zet je in? Via gerichte tekenopdrachten kun je beter met het kind in gesprek gaan. Welke tekenopdrachten zijn geschikt om contact te maken?

Workshop 4

Maak kennis met je innerlijke beelden

Een tekening geeft beeldinformatie uit het onderbewuste. Wat wil je met deze beelden zichtbaar maken? Welke emoties druk je hiermee uit? Wat ontdek je hiermee over jezelf? In deze workshop teken je je hulpbronnen en je obstakels. Ook verbeeld je het heden en de toekomst. Zo krijg je meer inzicht in jezelf. Dit komt je professionaliteit als zorgverlener ten goede.

 Aanmelden en informatie

Fotografie: Geert Job Sevink | Realisatie: rogierlankhorst.com | Ontwerp: Studio Frank & Lisa