Adres:

Het Tekenatelier
Tjariet 58
9746 PE Groningen
050 - 318 75 40
j.hemstra@hettekenatelier.nl

Creatieve workshops onderwijs

Organiseert je school een langdurend cultuurproject met een thema? Of een eenmalige creatieve workshop voor alle klassen? Johanna Hemstra van Het Tekenatelier heeft als teken- en handvaardigheidsdocent in het Praktijkonderwijs veel ervaring met kinderen en jongeren van verschillende niveaus.

De inhoud van de creatieve workshop? Het materiaal? Gestructureerd of meer experimenteel? In nauw overleg met de betrokken docenten biedt Het Tekenatelier een geschikte workshop aan die aansluit bij het doel, de leeftijd en het niveau van de leerlingen. Uitgangspunt is dat de leerlingen gestimuleerd worden om zelf oplossingen te bedenken voor hun beeldende vragen.

Het Tekenatelier biedt creatieve workshops aan in het basisonderwijs, op vensterscholen (naschoolse opvang), in het voortgezet en in het beroepsonderwijs.

Kosten: € 75,00 per uur inclusief materialen.

Aanmelden en informatie

Het Tekenatelier verzorgde verschillende creatieve workshops en gastcolleges bij scholen en onderwijsinstellingen:

 • Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs Groningen, Studiedag Hechting. Workshop Creatieve Therapie bij hechtingsproblematiek (2019)
 • ROC Horizoncollege, Hoorn. Workshops creatieve communicatie voor studenten Social Work (2019)
 • Pabo, Hogeschool Stenden, Groningen. Workshop Beeldtaal (Special Educational Needs). Vierde jaars studenten gaan via de tekening in gesprek met het kind i.h.k.v. het kindportret (2016, 2017 en 2018)
 • Pabo, Hogeschool Stenden, Groningen. Workshop ‘Beeldtaal van kinderen met Autisme Spectrum Stoornis (Special Educational Needs). Vierde jaars studenten gaan via de tekening in gesprek met kinderen met autisme i.h.k.v. het kindportret (2016)
 • Pabo, Hogeschool Stenden, Groningen. Inspiratiecolleges Beeldtaal (‘Ontwikkelingsstadia in de tekentaal’ en ‘Wat onthullen kindertekeningen’ voor 4e jaars studenten i.h.k.v. ‘Special Educational Needs, het verhaal van het (onbegrepen) kind’ (2015)
 • Pabo, Hogeschool Stenden, Groningen. Workshop ‘Beeldtaal van kinderen met Autisme Spectrum Stoornis’ voor 4e jaars studenten i.h.k.v. ‘Special Educational Needs, het verhaal van het (onbegrepen) kind’ (2015)
 • SKSG Waterrijk, naschoolse opvang Reitdiepwijk Groningen. Schilderworkshop ‘Spelen vanuit beweging, vorm en kleur’ (2015)
 • Alfa-college, opleiding SAW, Groningen. Werkcollege ‘Ontwikkelingsstadia en betekenis van kindertekeningen’ (2015)Koppoters-01
 • Dr. J. de Graafschool, Groningen. Studieochtend Cultuuronderwijs. Workshop ‘Creatieve therapie, wat gebeurt daar eigenlijk?’ (2015)
 • Pabo, Hogeschool Stenden, Groningen. Workshop ‘Wat onthullen kindertekeningen’ voor 4e jaars studenten i.h.k.v. ‘Special Educational Needs, het verhaal van het (onbegrepen) kind’ (2014)
 • SKSG, naschoolse opvang Oosterparkwijk, Groningen. Schilderworkshop ‘Maak je eigen Aboriginal verhaal’ (2014)
 • Kids First Quintus, naschoolse opvang, Glimmen. Schilderworkshop ‘Samen’ t.g.v. de verhuizing naar een nieuwe locatie (2013)

creatieve workshops voor scholen groningen

 • Kids First, naschoolse opvang Hoornse Meer Groningen. Workshop ‘Schaal of masker van papier-maché’ (2013)
 • SKSG, naschoolse opvang, Hoogkerk. Workshop ‘Leef je uit met klei’ (2013)
 • Kids First, naschoolse opvang Oosterhogebrug Groningen. Workshop ‘Bouw je droomstad met klei’ (2012)
 • Prof. W.J. Bladergroenschool Groningen (cluster 4). Workshop ‘Kleimonsters en schatkisten’ voor alle klassen van de middenbouw (2011)
 • Vensterschool Hoogkerk, kunstproject ‘Samen’. Met geld, ingezameld tijdens de kerstmarkt van de Vensterschool Hoogkerk, hebben kinderen van peuteropvang Ukkie Dukkie en de buitenschoolse opvang Kids First en SKSG diverse kunstwerken gemaakt om de noodgebouwen van de afgebrande Vensterschool Gravenburg in Groningen op te fleuren (2011)

creatieve workshops voor scholen groningen

 • Dr. J. de Graafschool Groningen, VSO voor leerlingen met auditieve en/of communicatieve beperkingen: creatieve workshop ‘Een koninklijke dag’ tijdens het cultuurfestival ‘Koninklijk’ (2010)

Fotografie: Geert Job Sevink | Realisatie: rogierlankhorst.com | Ontwerp: Studio Frank & Lisa