Adres:

Het Tekenatelier
Tjariet 58
9746 PE Groningen
050 - 318 75 40
j.hemstra@hettekenatelier.nl

Rouwverwerking in de klas

Rouwverwerking in de klas, op school, daar heb je als leerkracht regelmatig mee te maken. Een kind verliest een opa of oma of een van de ouders overlijdt. Soms sterft een medeleerling of een leerkracht van de school. Hoe ga je als leerkracht om met rouw en verlies. Je geeft aandacht, je luistert en biedt ruimte voor gevoelens.

Voor extra ondersteuning in de klas – zowel voor leerlingen als leerkrachten – biedt Het Tekenatelier hulp bij het verwerken van een sterfgeval. Door samen een beeldende opdracht te maken ter herinnering aan de overleden persoon en dit bijvoorbeeld een plek te geven in de school. De inhoud en duur van de activiteit is in nauw overleg met de school.

rouwverwerking in de klas groningen

Fotografie: Geert Job Sevink | Realisatie: rogierlankhorst.com | Ontwerp: Studio Frank & Lisa