Adres:

Het Tekenatelier
Tjariet 58
9746 PE Groningen
050 - 318 75 40
j.hemstra@hettekenatelier.nl

Creatieve therapie bij dementie

Geheugenverlies heeft veel impact op uw leven en dat van uw naasten. Behalve dat u veel vragen over dementie heeft, wordt u met verschillende gevoelens geconfronteerd. Gevoelens van onder andere boosheid, verdriet, onmacht en depressie.

Hoe u zich voelt, is vaak moeilijk onder woorden te brengen. Zich uiten via eenvoudige, creatieve  opdrachten kan dan een ingang zijn. Creatieve opdrachten verzachten gevoelens van onmacht en pijn omdat deze worden erkend.  U heeft hier geen ervaring voor nodig. Hoe u zich uit is precies goed.

Creatieve opdrachten doen minder een appèl op uw denken (de feiten, uw geheugen), maar meer op uw gevoel en uw beleving. Terwijl u bijvoorbeeld schildert, richt u uw aandacht op het hier en nu in plaats op het verleden of de toekomst. Uw blik is geconcentreerd op werkstuk. Hierdoor kunt u meer helderheid ervaren.

Creatieve therapie bij dementieTijdens het  maken van het werkstuk bepaalt u wat u wilt en hoe u het wilt. U heeft de regie. Ook wordt u verleid om nieuwe ervaringen op te doen, om kleur aan uw bestaan te geven. Dit werkt stimulerend en bevordert uw zelfvertrouwen. Het resultaat van het werkstuk is blijvend zichtbaar, iets waar u trots op kunt zijn.

 

Fotografie: Geert Job Sevink | Realisatie: rogierlankhorst.com | Ontwerp: Studio Frank & Lisa