Adres:

Het Tekenatelier
Tjariet 58
9746 PE Groningen
050 - 318 75 40
j.hemstra@hettekenatelier.nl

Jongeren

Jongeren praten niet gemakkelijk over hun gevoelens. Terwijl ze in de puberteit vaak een speelbal zijn van verschillende emoties. Wanneer een jongere te lang last heeft van gevoelens van depressiviteit, angst, boosheid, eenzaamheid of verdriet, is creatieve therapie een ingang. Niet door veel te praten, maar door te doen en te ervaren. Met opdrachten en materialen die jongeren aanspreken: klei, hout, speksteen, verf en graffitilak.

Door middel van creatieve opdrachten leeft je puber zich uit. Hij of zij maakt contact met zijn of haar emoties en ruimt pijnlijke gevoelens op. Stap voor stap ontdekt je puber nieuwe mogelijkheden om zich weer goed te voelen.

Omdat een kind onderdeel uitmaakt van een gezin – het systeem – vind ik het belangrijk om de ouders of verzorgers bij de therapie te betrekken. Ouders zijn een belangrijke speler in het vinden van een oplossing van hun kind. Ook kunnen ouders soms onbewust een bepaald probleem van het kind in stand houden. Door ook te investeren in de omgeving van het kind kunnen ouders hun kind helpen om overeind te komen en te blijven.

In overleg worden de ouders uitgenodigd om samen en/of individueel te onderzoeken op welke wijze zij hun kind kunnen steunen.

Het Tekenatelier heeft speciaal voor jongeren en kinderen een folder gemaakt, getiteld ‘Jongeren in beeld.’ Deze folder kan worden aangevraagd.

De folder kan ook worden gedownload.

jongeren

Fotografie: Geert Job Sevink | Realisatie: rogierlankhorst.com | Ontwerp: Studio Frank & Lisa