Adres:

Het Tekenatelier
Tjariet 58
9746 PE Groningen
+31 6 45 40 87 93
j.hemstra@hettekenatelier.nl

Creatieve therapie voor wie?

Creatieve therapie voor wie? Creatieve therapie is geschikt voor alle leeftijden: ouderen, volwassenen, jongeren en kinderen. Want ieder mens denkt, droomt en spreekt via beelden. Het is veilig en laagdrempelig om je gevoelens via creatieve opdrachten te onderzoeken. Je spreekt meer je gevoel aan en minder je verstand.

Bij creatieve therapie maak je beeldende opdrachten. Daar heb je geen talent voor nodig: iedereen is creatief. Je maakt een tekening, een schilderij, een collage of een kleiwerkstuk over dat waar je last van hebt. Door middel van het  werkstuk uit je je gevoelens en maak je zichtbaar wat er innerlijk in je leeft. Je doet inzichten op die je toepast in je dagelijkse leven. Zo nemen je klachten stap voor stap af.

Creatieve therapie is in het bijzonder geschikt wanneer je het moeilijk vindt om je gevoelens te verwoorden. Bijvoorbeeld:

  • je hebt een beperking: een leerachterstand of moeite met spreken en horen
  • je hebt een autistische stoornis (pdd-nos, Asperger) en vindt het ingewikkeld om via woorden contact te maken
  • je hebt een taalachterstand. Nederlands is bijvoorbeeld je tweede taal.

creatieve therapie voor wie groningen

Fotografie: Geert Job Sevink | Realisatie: rogierlankhorst.com | Ontwerp: Studio Frank & Lisa