Adres:

Het Tekenatelier
Tjariet 58
9746 PE Groningen
050 - 318 75 40
j.hemstra@hettekenatelier.nl

Zingeving

Zingeving gaat over ons bestaan als mens. Over de zin van het leven. En over onze vergankelijkheid, over sterven en de dood. Zingeving is een uitnodiging om dit enige leven dat we hebben ten volle te leven.

Op bewust en onbewust niveau dragen we de eindigheid van ons leven altijd met ons mee. Als een golfbeweging komen bijbehorende gedachten en gevoelens – van bijvoorbeeld angst, somberheid en eenzaamheid – de ene keer sterker naar de oppervlakte dan de andere keer.

Soms veroorzaakt onze angst voor de dood problemen die op het eerste gezicht niets met onze sterfelijkheid te maken hebben. Een tekening, een beeld hiervan kan dat verhelderen.

Bepaalde omstandigheden kunnen het gevoel van doodangst ‘triggeren’:

  • een ernstige ziekte
  • de dood van een dierbare
  • een echtscheiding
  • een ontslag
  • een ernstig ongeluk
  • een  traumatische ervaring zoals een brand, een beroving, een ernstig ongeluk, een verkrachting

Maar ook het besef dat je ouder wordt:

  • je kinderen die het huis verlaten (het ‘lege nest’ )
  • je 50e, 60e , 70e verjaardag
  • je pensionering
  • je verhuizing naar een zorginstelling

De beelden geven helderheid. Je ervaart welke gevoelens aanwezig zijn. Je ontdekt wat een zinvol leven inhoudt en wat er nog niet opgelost is.

Fotografie: Geert Job Sevink | Realisatie: rogierlankhorst.com | Ontwerp: Studio Frank & Lisa