Adres:

Het Tekenatelier
Tjariet 58
9746 PE Groningen
050 - 318 75 40
j.hemstra@hettekenatelier.nl

Autistische stoornis

Creatieve coaching is een veilige, laagdrempelige manier van werken voor volwassenen, jongeren en kinderen met een autistische stoornis. Wanneer je een vorm van autisme hebt (ass, pdd-nos, Asperger) is het vaak niet gemakkelijk om contact te maken. Bij creatieve coaching communiceer je via beeldtaal.

Je maakt een tekening, een schilderij, een collage of een kleiwerkstuk over dat wat je bezighoudt. Daar heb je geen ervaring of talent voor nodig. Via deze creatieve opdrachten uit je op een veilige manier je gevoelens. En je onderzoekt via het werkstuk wat je wilt leren in je dagelijkse leven.

Johanna Hemstra van Het Tekenatelier werkt als docent en creatief therapeut in het Praktijkonderwijs (voortgezet speciaal onderwijs). Hierdoor heeft ze veel ervaring met jongeren en kinderen met een autistische stoornis.

Creatieve coaching groningen bij autistische stoornis

Fotografie: Geert Job Sevink | Realisatie: rogierlankhorst.com | Ontwerp: Studio Frank & Lisa