Adres:

Het Tekenatelier
Tjariet 58
9746 PE Groningen
050 - 318 75 40
j.hemstra@hettekenatelier.nl

Kindercoaching

Elke ouder wil graag dat het goed gaat met zijn of haar kind: thuis, op school, met de vriendjes en vriendinnetjes. Soms gaat het door omstandigheden wat minder met je kind. Maar hoe kunnen jonge kinderen vertellen wat hen dwars zit?

Misschien wordt je kind op school gepest of heeft last van onzekerheid of faalangst? Misschien heeft je kind een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt? Vaak heeft je kind lichamelijke klachten: buikpijn, hoofdpijn, vermoeidheid, nergens zin in hebben. Wanneer deze klachten aanhouden heeft je kind tijdelijk hulp nodig. Niet door veel te praten, maar juist door te doen en te ervaren.

Bij creatieve coaching maakt je kind een tekening, een schilderij of een kleiopdracht. De opdrachten zijn eenvoudig en sluiten aan bij het doel van je kind:

  • Ik wil met plezier naar school
  • Ik wil me vrolijk en blij voelen
  • Ik wil meer zelfvertrouwen
  • Ik wil voor mezelf opkomen
  • Ik wil vrienden en vriendinnen.

Via het werkstuk drukt je kind uit wat er intern leeft. Dit geeft ruimte en vertrouwen. Je kind wordt evenwichtiger. Creatieve coaching werkt. Want een kind heeft van nature de behoefte om zich te creatief te uiten.

Omdat een kind onderdeel uitmaakt van een gezin – het systeem – vind ik het belangrijk om de ouders of verzorgers bij de coaching te betrekken. Ouders zijn een belangrijke speler in het vinden van een oplossing van hun kind. Ook kunnen ouders soms onbewust een bepaald doel van hun kind tegenwerken. Door ook te investeren in de omgeving van het kind kunnen ouders hun kind structureel helpen.

In overleg worden de ouders uitgenodigd om samen en/of individueel te onderzoeken op welke wijze zij hun kind kunnen steunen.

Artikel over kindercoaching in het Dagblad van het Noorden

Kindercoaching groningen

Fotografie: Geert Job Sevink | Realisatie: rogierlankhorst.com | Ontwerp: Studio Frank & Lisa