Adres:

Het Tekenatelier
Tjariet 58
9746 PE Groningen
050 - 318 75 40
j.hemstra@hettekenatelier.nl

Coaching voor jongeren

Als ouder wil je dat het goed gaat met je kind. Maar als het niet goed gaat, wil of kan je kind daar misschien niet over praten. Misschien voelt je kind zich alleen en onbegrepen. Misschien heeft je kind last van onzekerheid of faalangst?

Ook de puberteit speelt een rol. Er verandert veel bij je kind. Je kind wil van alles: merkkleding, een scooter, uit met zijn vrienden, bij haar nieuwe vriendje slapen. Maar je kind moet ook nog veel leren: zich aan afspraken houden, met geld en internet omgaan, de juiste vrienden kiezen.

Bij creatieve coaching werk je met beeldende opdrachten. Daar heb je geen ervaring voor nodig: iedereen is creatief. Via een tekening, een schilderij, een collage of een kleiwerkstuk brengt je kind tot uiting wat er in hem of haar leeft. Je kind komt in beweging, er komt weer ruimte en lucht in het leven van je kind.

Het doel van je kind is concreet en haalbaar:

  • Ik wil meer zelfvertrouwen
  • Ik wil mijn diploma halen
  • Ik wil vrienden hebben
  • Ik wil beter met geld leren omgaan
  • Ik wil zelfstandiger worden

Omdat een kind onderdeel uitmaakt van een gezin – het systeem – vind ik het belangrijk om de ouders of verzorgers bij het coachingsproces te betrekken. Ouders zijn een belangrijke speler in het vinden van een oplossing van hun kind. Ook kunnen ouders soms onbewust een bepaald doel van een kind tegenwerken. Door ook te investeren in de omgeving van het kind kunnen ouders hun kind structureel helpen.

In overleg worden de ouders uitgenodigd om samen en/of individueel te onderzoeken op welke wijze zij hun kind kunnen steunen.

coaching voor jongeren groningen

Fotografie: Geert Job Sevink | Realisatie: rogierlankhorst.com | Ontwerp: Studio Frank & Lisa