Adres:

Het Tekenatelier
Tjariet 58
9746 PE Groningen
+31 6 45 40 87 93
j.hemstra@hettekenatelier.nl

Verwijzen creatieve therapie

Het Tekenatelier, praktijk voor creatieve therapie in Groningen begeleidt ouderen, volwassenen, jongeren en kinderen. Bij een therapietraject werkt de cliënt met behulp van creatieve opdrachten aan een hulpvraag.

Werkvormen zijn onder andere:

 • de golfbeweging
 • vormtekenen
 • stromingsbeelden
 • lemniscaten
 • ritmisch dynamisch tekenen
 • spiegelbeeld en rosetten
 • energetisch tekenen
 • perspectief tekenen
 • kleurtechnieken
 • portrettekenen
 • extreme vormen
 • spiralen en kruispunten
 • labyrinthen/doolhoven
 • knopen en vlechtbanden
 • mandalatekenen
 • geometrie.

Ook worden materialen als klei, hout, gips en speksteen aangeboden.

Tekentherapie is gebaseerd op de psychologie van Carl Gustav Jung, de kunstzinnige therapie van Rudolf Steiner, de pychosynthese van Roberto Assagioli en het werk van Greg Furth die wetenschappelijk onderzoek deed naar effect van het werken met tekeningen.

Andere methodieken zijn de ontwikkelingspsychologie van Erik Erikson, de psychoanalyse, de kleuren- en symbolenleer en kennis over chakra’s.

Een therapietraject bestaat uit een intake en doorgaans 6 à 10 sessies van 1 of 1,5 uur. Naar aanleiding van de intake wordt een handelingsplan gemaakt.

Het therapietraject wordt afgerond met een evaluatie en een evaluatieverslag voor zowel de cliënt als de verwijzer.

verwijzen naar creatieve therapie groningen

Fotografie: Geert Job Sevink | Realisatie: rogierlankhorst.com | Ontwerp: Studio Frank & Lisa