Adres:

Het Tekenatelier
Tjariet 58
9746 PE Groningen
+31 6 45 40 87 93
j.hemstra@hettekenatelier.nl

Verwijzen naar Het Tekenatelier

Verwijzers voor creatieve coaching of therapie zijn onder andere intern begeleiders van basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs. Ook verwijzen orthopedagogen van MBO-opleidingen en studie-adviseurs van HBO- en universitaire opleidingen studenten naar Het Tekenatelier door.

Een verwijzing van een huisarts is niet nodig.

De volgende organisaties hebben cliënten doorverwezen naar Het Tekenatelier:

  • Accare, instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie, Groningen
  • Alfacollege, MBO, Groningen
  • Dr. J. de Graafschool Groningen, VSO voor leerlingen met auditieve en/of communicatieve beperkingen
  • De Bolster, Chr. School voor Praktijkonderwijs, Groningen
  • Kentalis Gyotschool voor Voortgezet Speciaal Onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen, Haren (Gr.)
  • Wiertsema Adviseurs, particulier adviesbureau, gespecialiseerd in PGB, Winsum
  • REC3 Noord, Groningen
  • Verslavingszorg Noord-Nederland.

verwijzen naar het tekenatelier groningen

Fotografie: Geert Job Sevink | Realisatie: rogierlankhorst.com | Ontwerp: Studio Frank & Lisa