Adres:

Het Tekenatelier
Tjariet 58
9746 PE Groningen
050 - 318 75 40
j.hemstra@hettekenatelier.nl

Doof slechthorend

Doof slechthorend? Om cliënten die doof of slechthorend zijn nog beter te kunnen begeleiden, heeft Johanna Hemstra van Het Tekenatelier de basiscursus Nederlandse Gebarentaal gevolgd. Je uiten via beelden is juist voor deze doelgroep erg geschikt. Immers, een beeld zegt meer dan duizend woorden…

Creatieve therapie is een non-verbale vorm van behandelen. Je gebruikt een andere taal om je uit te drukken. Je brengt via beelden tot uiting wat onuitgesproken is.

Je maakt een tekening, een schilderij, een collage of een kleiwerkstuk over dat waar je last van hebt. Daar heb je geen ervaring of talent voor nodig: iedereen is creatief. Door middel van het  werkstuk maak je zichtbaar wat er innerlijk in je leeft.

Daarna bespreken we het werkstuk via gesproken of geschreven woord, ondersteund door Nederlandse Gebarentaal. De inzichten die je via het werkstuk opdoet oefen je in je dagelijkse leven. Zo nemen je klachten stap voor stap af.

doof slechthorend groningen

Fotografie: Geert Job Sevink | Realisatie: rogierlankhorst.com | Ontwerp: Studio Frank & Lisa